1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Διαβούλευση του νέου Ειδικού...

Διαβούλευση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα), ως αρχή σχεδιασμού του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό (Ε.Χ.Π. Τουρισμού), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως εκάστοτε ισχύει:

Α)  ανακοινώνει ότι οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του ως άνω σχεδίου και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, είναι διαθέσιμα μέσω του παρακάτω υπερσυνδέσμου::

ΕΧΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ διαβούλευση

Β)  προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του επί του Ε.Χ.Π. Τουρισμού και της Σ.Μ.Π.Ε. εγγράφως ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις της αρμόδιας Αρχής (sec.dipa@prv.ypeka.gr) και της αρχής σχεδιασμού (diavoulefsi.exp.tourismos@prv.ypeka.gr), έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Μετάβαση στο περιεχόμενο