1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Διευκρινίσεις σχετικά ...

Διευκρινίσεις σχετικά με περιβαλλοντικές παραβάσεις που αφορούν σε διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού (ΦΣΤΣ)

Συνημμένο έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο