1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διευκρίνιση επί του από...

Διευκρίνιση επί του από 27.09.2023 ερωτήματος που υπέβαλε η εταιρία ‘’ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’ σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/94545/3391/15.09.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013413274, ΑΔΑ: ΨΦ2Κ4653Π8-ΚΜΕ) Διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων προμήθειας γραφιτών του ΥΠΕΝ

Διευκρίνιση επί ερωτήματος – ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διευκρίνιση επί ερωτήματος – ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΣΙΑ ΕΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο