1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Διενέργεια εκ νέου κλήρωσης...

Διενέργεια εκ νέου κλήρωσης για την ανάδειξη τεσσάρων (4) μελών της πενταμελούς επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού» (Π. 4.5.1) για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΑΛ-ΧΩΡ 2)» στο πλαίσιο τουΠρογράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Σχετικό αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο