1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Έγκριση του από 17.07.2020...

Έγκριση του από 17.07.2020 πρακτικού της Ομάδας Έργου για την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Bonelli eastMed «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & Management of the Bonelli’s eagle population in east Mediterranean – LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE Bonelli eastMed».

Σχετικό αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο