1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση επί της...

Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας Αγίου Κοσμά

Ημερομηνία: 01/04/2024

Το Γραφείο Ελληνικού του ΥΠΕΝ (e-mail: grafeio.ellinikou@prv.ypeka.gr), ως αρχή σχεδιασμού της μαρίνας Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως ισχύει:
α)  ανακοινώνει ότι τόσο το ίδιο όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,
β)  προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του, προς τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ (e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Στρατηγική Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μαρίνας Αγίου Κοσμά

Μετάβαση στο περιεχόμενο