1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια διαβούλευση για τη...

Δημόσια διαβούλευση για τη Στρατηγική Χαρτογράφηση Θορύβου της Γραμμής Τραμ

Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις επί της μελέτης Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου και του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης της Γραμμής Τραμ  στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.alvanopoulos@prv.ypeka.gr .
Η δημόσια διαβούλευση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13586/724 (ΦΕΚ 384/Β΄/28-3-2006) και θα έχει διάρκεια από σήμερα μέχρι και 29 Ιουλίου 2024.
Μετάβαση στο περιεχόμενο