1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια διαβούλευση της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ...

Δημόσια διαβούλευση της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του «Τοπικού Ρυμοτομικού Σχέδιου της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» στον Δήμο Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών & Ρυθμίσεων, ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα) ως υπηρεσία αρμόδια για την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου με Π.Δ. για τον καθορισμό της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος  από τον Φορέα ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β. Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του θέματος βρίσκεται στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υποδομών στο 14ο χλμ Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, 57001 Θέρμη,  προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΜΠΕ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο