1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Δημοσίευση διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

Δημοσίευση διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 203083 ο διαγωνισμός που αφορά την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Κατασκευή σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών στο Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα ΜυρσινέρουΛιβαδερού» του Δασαρχείου Δράμας

Εκτιμώμενης αξίας 153.225,81 € Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο