1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στις...

Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στις ΠΑΥ Α5 (Βουρλιά – Όρμος Κορακιάς), ΠΑΥ Α6 (Νήσος Πλατειά), της Π.Ε. Αργολίδας, στις ΠΑΥ Α4.1 – Α4.2 (Ακτές Αρκαδίας), της Π.Ε. Αρκαδίας και στην ΠΑΥ Α9 (Μέθανα – Τροιζηνία) της Π.Ε. Νήσων

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στις ΠΑΥ Α5 (Βουρλιά – Όρμος Κορακιάς), ΠΑΥ Α6 (Νήσος Πλατειά) της Π.Ε. Αργολίδας, στις ΠΑΥ Α4.1 – Α4.2 (Ακτές Αρκαδίας) της Π.Ε. Αρκαδίας και στην ΠΑΥ Α9 (Μέθανα – Τροιζηνία) της Π.Ε. Νήσων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως εκάστοτε ισχύει:

Α)  ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τις ΠΑΥ Α5, ΠΑΥ Α6 και ΠΑΥ Α4, καθώς και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για την ΠΑΥ Α9, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β)  προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Στοιχεία της ΣΜΠΕ της ΠΟΑΥ στις ΠΕ Αργολίδας, Αρκαδίας και Νήσων (Μέθανα)

Μετάβαση στο περιεχόμενο