1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. «Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στις...

«Δημοσιοποίηση μελέτης ΠΟΑΥ στις Περιοχές Φωκίδας – Βοιωτίας (ΠΑΥ Β3 – Ερατεινή, ΠΑΥ Β4 – Γαλαξίδι, και ΠΑΥ Β5 – Αντίκυρα και Δίστομο)»

Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) ως Αρχή Σχεδιασμού του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών «(ΠΟΑΥ) στις Περιοχές Φωκίδας – Βοιωτίας (ΠΑΥ Β3 – Ερατεινή, ΠΑΥ Β4 – Γαλαξίδι, και ΠΑΥ Β5 – Αντίκυρα και Δίστομο) των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Φορέα Διαχείρισης την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.», με δ.τ. «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως εκάστοτε ισχύει:

Α)  ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β)  προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.»

ΣΜΠΕ ΠΟΑΥ ΦΩΚΙΔΑ – ΒΟΙΩΤΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο