1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημοσιοποίηση στο κοινό της...

Δημοσιοποίηση στο κοινό της Απόφασης Περιβαλλοντικού Προελέγχου για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς, Περιφέρειας Αττικής

Η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών δημοσιοποιεί για ενημέρωση του κοινού την με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/104135/5857/22-12-2023 Απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:ΨΞ0Ο4653Π8-ΦΓ9) σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς, Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο