1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης &...

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης & Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ για την ανάδειξη των μελών συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Μελέτη αναδάσωσης υποβαθμισμένης έκτασης στη θέση «ΠΕΖΙ» του Δήμου & Νήσου Ικαρίας του Ν. Σάμου»

Ο τίτλος του έργου είναι «Μελέτη αναδάσωσης υποβαθμισμένης έκτασης στη θέση «ΠΕΖΙ» του Δήμου  & Νήσου Ικαρίας του Ν. Σάμου», εκτιμώμενης αξίας  465.672,87€ (χωρίς Φ.Π.Α) με ποσό Φ.Π.Α (24%) 111.761,49και συνολικού προϋπολογισμού 577.434,36 (με  Φ.Π.Α).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των Δασών»,  στο Υπομέτρο 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» στη ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές  καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.( 0021993879), συγχρηματοδοτείται από το από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.  και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο  Κωδ. 2021ΣΕ08210017 της ΣΑ 082/1.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΠΕΖΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο