1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού,...

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Πλημμυρικών Συμβάντων

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Καταγραφής Πλημμυρικών Συμβάντων», της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ» με κωδικό MIS 5001066 και ενάριθμο έργου 2016ΣΕ27510021, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (CPV: 90713000-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΕΕΕΣ (PDF)

ΕΕΕΣ (XML)

Μετάβαση στο περιεχόμενο