1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ενδοϋπουργική κινητικότητα ανακοίνωση –...

Ενδοϋπουργική κινητικότητα ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, στις υπηρεσίες: α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου για τους τομείς Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Δασών β) Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας γ)Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας, από το ΝΠΔΔ Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο