1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Εθνική στρατηγική για το...

Εθνική στρατηγική για το περπάτημα

Η σημασία του περπατήματος έχει καταγραφεί στις πολιτικές πολλών χωρών, αρκετές εκ των οποίων έχουν συντάξει Εθνικές Στρατηγικές και Πολιτικές για την προώθησή του. Στο ίδιο πνεύμα, η ΓΓΧΣΑΠ του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνέταξε την ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ, Γενικότερος στόχος αποτελεί η Στρατηγική, εντός των προβλεπόμενων στο ευρύτερο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο, να δημιουργήσει πλαίσιο βάσει του οποίου θα συντάσσεται και επικαιροποιείται η σχετική νομοθεσία που εξειδικεύει τους σχετικούς άξονες, τα επιλέξιμα μέτρα και τις επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους. Μπορείτε να στείλετε τα σχόλια, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στην Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, στο gramchora@ypen.gr, έως 15/03/2023.

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο