1. Αρχική
  2. /
  3. Μητρώο Οδηγίας IED
  4. /
  5. Ετήσια Έκθεση Περιβάλλοντος &...

Ετήσια Έκθεση Περιβάλλοντος & Απογραφικό Δελτίο Ευρ. Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων E MEMP – E PRTR για το έτος αναφοράς 2020

Ετήσια Έκθεση Περιβάλλοντος, με σχετικά στοιχεία μετρήσεων εκπομπών, καθώς και το Απογραφικό Δελτίο Ευρ. Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων E MEMP E PRTR για το έτος αναφοράς 2020, για την Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων της εταιρείας ECOTERRA Α.Β.Ε.Ε.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ι

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙΙ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ IV

Μετάβαση στο περιεχόμενο