1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Φλώρινα: Επέκταση του δικτύου...

Φλώρινα: Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στις κοινότητες Αμμοχωρίου & Αρμενοχωρίου

Οι κάτοικοι μπορούν, άμεσα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης συστημάτων φυσικού αερίου

Η ΔΕΔΑ (θυγατρική της ΔΕΠΑ Υποδομών) ανακοινώνει την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στις κοινότητες του Αμμοχωρίου και του Αρμενοχωρίου στη Φλώρινα, προγραμματίζοντας τις πρώτες συνδέσεις καταναλωτών εντός του 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι του Αμμοχωρίου και του Αρμενοχωρίου μπορούν, άμεσα, να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης και συμμετοχής στη δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με τίτλο: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον Δήμο Φλώρινας», που προβλέπει επιχορήγηση, έως και 100%, του κόστους αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου.

Για την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείο της ΔΕΔΑ στη Φλώρινα (Διεύθυνση: Στεφάνου Δραγούμη 19, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9 π.μ. – 3 μ.μ., τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385 306 858 και 2385 306 861).

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση του ΥΠΕΝ εκπνέει στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Σε ό,τι αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, υποβάλλονται στη ΔΕΔΑ το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η δράση απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές στη Φλώρινα που θα συνδεθούν με το υπό κατασκευή δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, συνολικού μήκους 102,5 χλμ., το οποίο θα καλύψει σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών σε μια περιοχή, όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του έτους.

H δράση του ΥΠΕΝ, συνολικού προϋπολογισμού 19,6 εκατ. ευρώ, υλοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020». Δικαιούχος της δράσης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ, ενώ φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η ΔΕΔΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο