1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Κατασκευή σωληνωτών οχετών στο...

Κατασκευή σωληνωτών οχετών στο ΔΔ Σύμπλεγμα Τραχωνίου – Διποτάμων, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας

Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 203203 ο διαγωνισμός που αφορά την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Κατασκευή σωληνωτών οχετών στο ΔΔ Σύμπλεγμα Τραχωνίου – Διποτάμων, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας »

Εκτιμώμενης αξίας  181.451,61 €Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%)

ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο