1. Αρχική
  2. /
  3. AQUARES - Νέα
  4. /
  5. Η Γενική Γραμματεία Φυσικού...

Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τη συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών για την υλοποίηση  του έργου με τίτλο «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions, με ακρωνύμιo ΑQUARES».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»)  όπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ως εταίρος.

Η  διαδικτυακή συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Ζοοm, την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 στις 10:30 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτελεί η συζήτηση των δράσεων που προτείνεται να συμπεριληφθούν στο υπό διαμόρφωση Σχέδιο Δράσης που θα υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες  θα συζητήσουν για τους στόχους του έργου AQUARES και ειδικότερα για θέματα που αφορούν στα κάτωθι:

  • Η συμβολή της επαναχρησιμοποίησης νερού στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας.

  • Η επαναχρησιμοποίηση νερού σε σχέση με άλλες πολιτικές, όπως χρήσεις γης, Κοινή Αγροτική Πολιτική, χωροταξία και διαχείριση ζήτησης υδατικών πόρων.

  •  Η καινοτομία σε εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης νερού.

  • Τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη από την εφαρμογή της επαναχρησιμοποίησης νερού στη γεωργία και στον εμπλουτισμό υπογείων υδροφορέων.  .

  •  Χρηματοοικονομικά εργαλεία για ανάκτηση του κόστους κατά την επαναχρησιμοποίηση νερού.

  • Διακυβέρνηση και λήψη αποφάσεων σε συνάρτηση με τη νομοθεσία της ΕΕ σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και επεξεργασίας λυμάτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο