1. Αρχική
  2. /
  3. Γνωμοδοτήσεις ΚΕΣΥΠΟΘΑ
  4. /
  5. ΚΕΣΥΠΟΘΑ – 5η Συνεδρίαση...

ΚΕΣΥΠΟΘΑ – 5η Συνεδρίαση 2019

  1. Πράξη 26 – Διαβίβαση από το ΣΥΠΟΘΑ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών για εξαίρεση από το χαρακτηρισμό ως «αξιόλογου τεχνικού» έργου και απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του έργου με θέμα «Αποκατάσταση κτηρίων Περιφέρειας Αττικής στο Βοτανικό (πρώην Λυσσιατρείο)».
  2. Πράξη 27 – Παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης Αξιολόγησης, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο