1. Αρχική
 2. /
 3. Γνωμοδοτήσεις ΚΕΣΥΠΟΘΑ
 4. /
 5. ΚΕΣΥΠΟΘΑ – 8η Συνεδρίαση...

ΚΕΣΥΠΟΘΑ – 8η Συνεδρίαση 2019

 1. Πράξη 51 – Έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου, που εντάσσεται σε τμήματα των Πολεοδομικών Ενοτήτων 6 και 17 του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αμαρουσίου – Εξέταση του από 7.8.2019 υπομνήματος της εταιρείας Lamda Olympia Village ΑΕ.
 2. Πράξη 52 – Έγκριση εγκατάστασης Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) / Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) στη ΔΕ Απολλωνίας, στο αγροτεμάχιο 378, περιοχή «Ασπροχώματα» Δήμου Βόλβης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 1/2009 με αρ. ΦΕΚ 365 ΑΑΠ/29.7.2009
 3. Πράξη 53 – Έγκριση εγκατάστασης Πράσινου Σημείου (ΠΣ) και Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) στη ΔΚ Βρασνών στη ΔΕ Αγίου Γεωργίου Δήμου Βόλβης ΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 1/2009 (ΦΕΚ 365 ΑΑΠ/29.7.2009).
 4. Πράξη 54 – Αντικατάσταση του κ. Δ.Οικονόμου, μέλους του αναδόχου της σύμβασης «Νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό», λόγω διορισμού του στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
 5. Πράξη 55 – Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά μεταξύ των ΟΤ 73 και ΟΤ 108-111 του τομέα 27 στην Καστέλα, σε συμμόρφωση της με αρ. Α 1894/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, ενοποίηση οικοδομικών τετραγώνων, επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και
  περιορισμών δόμησης.
 6. Πράξη 56 – Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ανάκληση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας στην οδό Κυρηνείας 9 Δήμου Γλυφάδας με κωδική ονομασία «110 5244 ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ».
 7. Πράξη 57 – Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ακύρωση της από 18.11.2014 με αρ.πρ. 173165 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με θέμα «Επιστροφή φακέλου» με την οποία απορρίπτεται η από 173165/17.11.2014 αίτησή μας προς την άνω διεύθυνση για έκδοση πολεοδομικής έγκρισης εγκατάστασης σταθμού βάσης στη θέση με κωδική ονομασία «110 2017 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΤΗΣ».
 8. Πράξη 58 – Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ακύρωση της από 15.9.2015 με αρ.πρ. 31443 απόφασης της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης με θέμα «Επιστροφή φακέλου» με την οποία απορρίπτεται η με αρ.πρ. 31443/13.3.2015 αίτησή μας προς την υπηρεσία δόμησης του άνω Δήμου για έκδοση πολεοδομικής έγκρισης εγκατάστασης σταθμού βάσης στη θέση με κωδική ονομασία «100 0201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ».
 9. Πράξη 59 – Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με ακύρωση της από 4.6.2016 με αρ.πρ. 1777 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ζακύνθου με θέμα «Σχετικά με την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ι.Κολυβά στην Ζάκυνθο» με την οποία απορρίπτεται η με αρ.πρ. 1344/16 αίτησή μας προς την άνω Υπηρεσία για έκδοση πολεοδομικής έγκρισης εγκατάστασης σταθμού βάσης Τηλεφωνίας στη θέση με κωδική ονομασία «110 6205 ΠΟΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
 10. Πράξη 60 – Εξέταση προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» σχετικά με την ακύρωση της με αρ.πρ. 410/21.7.2017 απόφασης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σητείας με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρείας μας για έγκριση
  εγκατάστασης σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας στη θέση «ΤΟΥΡΛΙ» ή «ΣΤΑΥΡΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Κρύων του Δήμου Σητείας με κωδική ονομασία «110 5767 LITHINES PISKOKEFALO».
Μετάβαση στο περιεχόμενο