1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση της προέδρου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/18326/2563/27-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΞ94653Π8-Δ3Μ)

Σχετικό Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο