1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για την Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos), τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncates) και τη Φώκαινα (Phocoena phocoena) που εντάσσεται στο Έργο: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών των οικότοπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE 16 IPE/GR/000002. (Οκτώβριος 2021)

Σχετικό Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο