1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού...

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ετήσιας βάσης, για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών των οικοτόπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE 16 IPE/GR/002.

Σχετικό αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο