1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. ΚΥΑ για τα μέτρα...

ΚΥΑ για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006

Το Σχέδιο ΚΥΑ ετοιμάστηκε από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και τη Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων. Η Δημόσια Διαβούλευση θα έχει διάρκεια από σήμερα  μέχρι και 14-5-2021.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ι

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο