1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Μελέτη αναδάσωσης υποβαθμισμένης έκτασης...

Μελέτη αναδάσωσης υποβαθμισμένης έκτασης στη θέση «ΠΕΖΙ» του Δήμου & Νήσου Ικαρίας του Ν. Σάμου

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των Δασών»,  στο Υπομέτρο 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» στη ΔΡΑΣΗ 8.4.1_1: «Αναδασώσεις για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές  καταστροφές, καθώς και καταστροφικά συμβάντα η υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.( 0021993879), συγχρηματοδοτείται από το από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο  Κωδ. 2021ΣΕ08210017 της ΣΑ 082/1.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΠΕΖΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο