1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση για το...

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης: Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 ας Οκτωβρίου 2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ι

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΙ

Μετάβαση στο περιεχόμενο