1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. «Να αναγνωριστούν οι...

«Να αναγνωριστούν οι ΑΠΕ ως στρατηγικά μέρη της ευρωπαϊκής αλυσίδας παραγωγής »

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

«Να αναγνωριστούν οι ΑΠΕ ως στρατηγικά μέρη της ευρωπαϊκής αλυσίδας παραγωγής »

Επιστολή υπουργών 9 χωρών προς τους Επιτρόπους Εσωτερικής Αγοράς και Ενέργειας

Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ΑΠΕ –και ιδίως της αιολικής και ηλιακής ενέργειας- σε επίπεδο ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις 2 τρις. ευρώ που απαιτούνται την επόμενη 30ετία για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2050 και να αναδειχθεί ο κλάδος σε βασικό μοχλό επανεκκίνησης της οικονομίας στην μετα-κορωνοϊό εποχή ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι υπουργοί 10 χωρών-μελών της Ένωσης.

Η επιστολή εστάλη στον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς, Thierry Breton και την Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson από τον Λιθουανό υπουργό Ενέργειας, Zygimantas Valciunas. Την συνυπογράφουν η Ελλάδα (δια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά), η Αυστρία, η Εσθονία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Ισπανία.

«Είναι κρίσιμο να παραμείνουν βασικοί κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΑΠΕ στην Ευρώπη, τόσο για να πετύχουμε τους κλιματικούς στόχους, όσο και για να φέρουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη στους πολίτες μας. Αυτό στηρίζει επίσης την επιδίωξη της Ευρώπης να επιτύχει τεχνολογική ανεξαρτησία σε στρατηγικούς τομείς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Επισημαίνεται ότι η ΕΕ είναι ήδη έδρα κατασκευαστικών εταιρειών διεθνούς εμβελείας στον κλάδο των ΑΠΕ και κατέχει το 40% όλων των πατεντών στον κλάδο.

Στην αιολική ενέργεια, πέραν των χερσαίων αιολικών, η ΕΕ καλείται να αναπτύξει θαλάσσια αιολικά πάρκα (με έμφαση στις πλωτές πλατφόρμες) και δημιουργώντας συνέργειες με άλλες μορφές θαλάσσιας ενέργειας. Στην ηλιακή ενέργεια, οι υπουργοί προτρέπουν την ΕΕ να δώσει έμφαση σε κυκλικές λύσεις και αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως καινοτόμα φωτοβολταϊκά πάνελ, ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σταθμών και θερμικής ενέργειας σε βιομηχανικές μεθόδους παραγωγής, τεχνολογίες που επιτρέπουν αποδοτικότερη αξιοποίηση της γης και φυσικά τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που επιτρέπουν την μέγιστη αξιοποίηση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπογράφοντες ζητούν από την Κομισιόν να δρομολογήσει γρήγορα τις ακόλουθες πρωτοβουλίες για να δώσει ώθηση στην πράσινη οικονομική ανάκαμψη:

-Να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα η Βιομηχανική Συμμαχία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy Industry Alliance) και να συμπεριληφθούν στο Βιομηχανικό Φόρουμ εκπρόσωποι από όλο το «φάσμα» των ΑΠΕ

-Να αναγνωριστούν οι ΑΠΕ ως στρατηγικές Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και να συμπεριληφθούν στις εργασίες του Στρατηγικού Φόρουμ για τα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Projects of Common European Interest-IPCEI) και να μελετηθεί η βιωσιμότητα τέτοιων έργων, ιδίως για την ηλιακή και αιολική ενέργεια

-Να χορηγηθεί στους κλάδους ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας προνομιακή πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το InvestEU, το Connecting Europe Facility (CEF), τα πράσινα ομόλογα, το Ταμεία για την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης –ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- και για τους υπό σύσταση μηχανισμούς ανάκαμψης από τον Covid-19/
-Να προσαρμοστεί το κανονιστικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να ενθαρρύνεται η δημόσια στήριξη σε αυτές τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο