1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για...

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για το σύνολο της χώρας

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας, υπό τη προεδρεία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αραβώση.

 

Στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πλήρη απαρτία, παρουσία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείο (ΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κα Νίκη Δανδόλου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ο κ. Πάνος Μαΐστρος ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επίσης και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΕΠΕΡΑΑ, της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

 

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των παριστάμενων μελών και δρομολογήθηκαν διαδικασίες επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι της τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ωρίμανση και την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων, θέματα ιδιωτικών συνδέσεων και επιλεξιμότητας του κόστους των εξωτερικών διακλαδώσεων, θέματα προβληματικών υποδομών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, αδυναμίες ορθής λειτουργίας σε μικρούς Δήμους και τέλος θέματα διαχείρισης ιλύος και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων. Συζητήθηκε επίσης, το ενδεχόμενο ένταξης στη νέα προγραμματική περίοδο έργων εξοικονόμησης νερού και αφαλατώσεων.

 

Τέλος, συζητήθηκε η έως τώρα πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Λυμάτων, και κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ενός συνόλου ενεργειών για την επιτάχυνσή του.

 

Ο κ. Αραβώσης δήλωσε ότι ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των περιοχών με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, μέχρι το τέλος του 2022, και στην νέα προγραμματική περίοδο (έως 2027) να ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα έργα, στο σύνολο της χώρας.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο