1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Παρατείνεται έως 15/4 η...

Παρατείνεται έως 15/4 η προθεσμία κοινοποίησης ανάθεσης έργων εξοικονόμησης πόσιμου νερού.

Παρατείνεται έως την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 η προθεσμία κοινοποίησης ανάθεσης σύμβασης έργων εξοικονόμησης πόσιμου νερού, στο πλαίσιο σχετικής δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ως κοινοποίηση ανάθεσης στην προκειμένη περίπτωση νοείται, αποκλειστικά, η υπογραφή της σύμβασης.

Η μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας από τους ωφελούμενους φορείς οδηγεί σε κίνδυνο άμεσης απένταξης των έργων από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Σημειώνεται πως η δράση φέρει τον πλήρη τίτλο: «Έργα Εξοικονόμησης Πόσιμου Νερού: Α. Υποδομές παροχής νερού,  Β. Τηλεμετρία – τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, Γ. Προμήθεια ψηφιακών  μετρητών  νερού, Δ. Μονάδες  αφαλάτωσης» και έχει το εξής αναγνωριστικό: 16850.

Οι δε ωφελούμενοι φορείς προσδιορίζονται στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΦΠΥ/55497/1422/18-05-2023 (ΑΔΑ: ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο