1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Παροχή υπηρεσιών για την...

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. Αξιού/Βαρντάρ και λοιπών δράσεων του έργου “Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area” με ακρωνύμιο FLOODSHIELD

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο