1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης...

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργων (Program Management – PM) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργων (Program Management – PM) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά το Υποέργο 1 της Πράξης: «Οριζόντια Τεχνική Βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» η οποία έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει λάβει κωδικό MIS 5183846.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

TED

ΕΕΕΣ PDF

ΕΕΕΣ XML

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο