1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Πέμπτη Διεθνής Ημέρα Τοπίου...

Πέμπτη Διεθνής Ημέρα Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, 20 Οκτωβρίου 2021

“Μήνυμα από τη Μαγιόρκα”: Πολιτικές Τοπίου!

Η Πέμπτη Διεθνής Ημέρα του Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι αφιερωμένη στο θέμα «Πολιτικές Τοπίου»[1]

Το θέμα «Πολιτικές τοπίου: στρατηγικές, σχέδια δράσης και έγγραφα πολιτικής για την ποιότητα του τοπίου», έρχεται ως «Μήνυμα από τη Μαγιόρκα» της  Ισπανίας, όπου διεξήχθη  με ομώνυμο θέμα η 25η Συνάντηση Εργαστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου,  στις 6- 8 Οκτωβρίου 2021.

Το μήνυμα στοχεύει να προσκαλέσει τις δημόσιες αρχές:

-να εκφράσουν γενικές αρχές, στρατηγικές καθώς και κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία, τη  διαχείριση και το σχεδιασμό  τοπίων

-να καθιερώσουν και να εφαρμόζουν πολιτικές τοπίου που αποσκοπούν στην προστασία, τη διαχείριση και το σχεδιασμό τοπίων μέσω της υιοθέτησης αυτών των μέτρων

(Άρθρα 1β και 5β της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το τοπίο).

Η Διεθνής Ημέρα Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου, σε υπόμνηση της  ημέρας κατά την οποία «άνοιξε» προς υπογραφή από τα κράτη μέλη (20.10.2000), η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου  2004. H Eλλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση στις 13.12.2000, και την κύρωσε με το ν. 3827 (Α 30 )/ 17.05.2010  «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».

Ο εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Τοπίου ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2017. Ο κύριος στόχος της Διεθνούς Ημέρας Τοπίου είναι να αναδείξει τη σημασία των τοπίων ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, της ταυτότητας, της ευημερίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος διαβίωσης. Κατά την 1η Διεθνή Ημέρα Τοπίων επισημάνθηκε η σημασία που έχει η ποιότητα και η ποικιλομορφία των τοπίων τόσο για τις ανθρώπινες οντότητες, όσο και για τις κοινωνίες, με αναφορά στη  Σύσταση CM/Rec(2017)7, https://rm.coe.int/1680750d64   της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμβολή της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας για την κατάρτιση και εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο, σηματοδοτεί  την Ελληνική συμμετοχή στον εορτασμό της Πέμπτης Διεθνούς Ημέρας Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, εστιάζοντας  στην Άμεση και Εποικοδομητική Εφαρμογή των Κατευθύνσεων του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, με στόχο  τα Βέλτιστα αποτελέσματα στο Τοπίο.

Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνεται η συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Συμποσίου για την Εφαρμογή της Ευρωπαïκής Σύμβασης για το Τοπίο στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Πανελλήνιο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί  στο Δήμο  Τρικάλων της Περιφέρειας  Θεσσαλίας στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2022.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η διασφάλιση της ποιότητας των τοπίων σχετίζεται με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης αλλά και την παρακολούθηση των μεταβολών στα τοπία προγραμματίζεται η άμεση προκήρυξη Διαγωνισμού Φωτογραφίας Τοπίου ανά Περιφέρεια, με θέμα τα αναγνωρισμένα τοπία ιδιαίτερης αξίας κάθε Περιφέρειας.

Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην επικαιροποίηση του Φωτογραφικού Αρχείου Τοπίων του ΥΕΠΝ με την προοπτική δημιουργίας ενός Άτλαντα Τοπίου και  ενός μελλοντικού Παρατηρητηρίου Τοπίου. Οι ειδικοί  όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού Φωτογραφίας Τοπίου θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Σχετικό έγγραφο

 

[1] https://www.coe.int/en/web/landscape/international-landscape-day

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο