Δασικοί Χάρτες

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠ.Ε.Α. με έδρα τη ΝΑΞΟ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 2021

Ο δασικός χάρτης είναι να εργαλείο με το οποίο απεικονίζονται οι διαχρονικές αλλαγές των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων μιας περιοχής. Για αυτά τα τμήματα γης εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2021 γίνονται οι αναρτήσεις των αναμορφωμένων δασικών χαρτών της περιοχής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΔΑ-link)ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ*ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (ΑΔΑ-link)
Σάμου22.01.2021ΨΝ9ΓΟΡ1Ι-ΝΥΟ20.05.2021 Παράταση έως 22.11.2021ΩΦ32ΟΡ1Ι-ΝΗΔ
Λέσβου29.01.2021Ω1ΙΩΟΡ1Ι-ΨΡ327.05.2021 Παράταση έως 29.11.2021ΨΡΗΕΟΡ1Ι-5ΩΗ
Δωδ/σου05.02.20216Φ49ΟΡ1Ι-ΘΚ003.06.2021 Παράταση έως **31.05.2022ΨΚ17ΟΡ1Ι-ΞΔΛ
Κυκλάδων23.02.2021 (05.03.2021)ΩΘΙΣΟΡ1Ι-ΑΞ217.06.20221 Παράταση έως 17.12.2021ΩΘ7ΝΟΡ1Ι-ΠΥΘ
Χίου23.02.2021 (05.03.2021)6ΓΒΖΟΡ1Ι-ΕΡΙ17.06.2021 Παράταση έως 24.12.202166ΨΨΟΡ1Ι-6ΘΝ

*Για τους κατοίκους εξωτερικού η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες

**Καταληκτική ημερομηνία και για τους κατοίκους εξωτερικού.

Σε κάθε μία από τις περιοχές, από την ημερομηνία ανάρτησης  έχει τεθεί προθεσμία 105 ημερών, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτημένο δασικό χάρτη αμφισβητούμενες δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος (πλην των περιπτώσεων των “ατελώς”  ως αναγράφονται στην απόφαση), ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει την έκταση που τον ενδιαφέρει μέσω της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (θέαση Δασικού χάρτη) προκειμένου να διαπιστώσει αν χρειάζεται να υποβάλλει αντιρρήσεις (εδώ).

Επισημαίνεται ότι στον Δασικό Χάρτη δεν αποτυπώνονται τα όρια των ιδιοκτησιών

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Εμβαδόν (στρ.) έως:Παράβολο Ένστασης (€)
0,110
140
590
10180
20350
100700
3001.400
>3003.300

Μετά την υποβολή της αντίρρησης είναι απαραίτητο να αποσταλεί σε φυσική μορφή στην αρμόδια Δ/νση Δασών φάκελος με τα παρακάτω έγγραφα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87) του γεωτεμαχίου  και τη διατύπωση της αντίρρησης (εκδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την υποβολή της αντίρρησης).

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (κυριότητα, υποθήκη, δουλεία, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.)

Γ. Το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους

Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ε. Τα υποστηρικτικά – αποδεικτικά έγγραφα των ισχυρισμών του προσφεύγοντα (διοικητικές πράξεις, τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας κ.λπ.)

 

Σημεία Υποστήριξης του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν συγκροτηθεί τα παρακάτω Σημεία Υποστήριξης ανά  γεωγραφική περιοχή (Νομό):

ΣΥΑΔΧΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΔΑ-link)
Δωδ/σουΨΥ97ΟΡ1Ι-7ΥΛ
ΚυκλάδωνΩΙΜ5ΟΡ1Ι-ΠΞΩ
ΛέσβουΩ1ΧΚΟΡ1Ι-ΑΧΟ
ΣάμουΨΙΑ7ΟΡ1Ι-3Υ7
ΧίουΩΞ2ΧΟΡ1Ι-ΗΕΛ

 

Τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. παρέχουν γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ Σ.Υ.Α.Δ.Χ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Σ.Υ.Α.Δ.Χ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΕΔΡΑΤΗΛ. ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΓ. Μαύρου 2, περιοχή Ζέφυρος, κτίριο Δ.Ο.Υ., 5ος όροφος, ΤΚ 85132ΡΟΔΟΣ224104369-92ddd.syadx@apdaigaiou.gov.gr
ΚΥΚΛΑΔΕΣΚλ. & Κυπ. Στεφάνου 8, Τ.Κ. 84100

Δασονομείο Νάξου, χώρα Νάξου, Τ. Κ. 84300

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, Τ. Κ. 18538
ΣΥΡΟΣ

ΝΑΞΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
2281085509

2285025089

2132026 812,817 & 859
syadx.syros@apdaigaiou.gov.gr

syadx.naxos@apdaigaiou.gov.gr

syadx.peiraias@apdaigaiou.gov.gr
ΛΕΣΒΟΣΔασονομείο Μυτιλήνης, Κουντουριώτη 79, 1ος όροφος, Τ.Κ. 81131

Δασονομείο Καλλονής, Τ.Κ. 81107

Δασονομείο Λήμνου, Μπότσαρη 3, Τ.Κ. 81400
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΚΑΛΛΟΝΗ

ΛΗΜΝΟΣ
2251350982

2253022206

2254023390
dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr

dxkalloni@apdaigaiou.gov.gr

dxlimnos@apdaigaiou.gov.gr
ΣΑΜΟΣΔερβενακίων 8 Σάμος,
ισόγειο, Τ.Κ. 83100
ΣΑΜΟΣ2273027435 (εσωτ.2)syadxsamou@gmail.com
ΧΙΟΣΚύπρου 2, Τ.Κ. 82132ΧΙΟΣ2271043333dxchios@apdaigaiou.gov.gr

Λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού της πανδημίας, η προσέλευση των πολιτών στα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα δεδομένα του Δασικού χάρτη (πολύγωνα σε μορφότυπο *.shp) μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να μεταφορτώσει από τους παρακάτω δεσμούς:

Δωδεκάνησα: Δασικοί Χάρτες Δωδεκανήσου – Διόρθωση 03/02/2022 (.shp file)

Κυκλάδες: Δασικοί Χάρτες Κυκλάδων – Ανάρτηση 23/03/2021 (.shp file)

Λέσβος:

Σάμος: Δασικοί Χάρτες Σάμου – Ανάρτηση 09/03/2021 (.shp file)

Χίος: Δασικοί Χάρτες Χίου – Ανάρτηση 04/03/2022 (.shp file)


 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ