Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Δημοτικής Κοινότητας Φυλής του Δήμου Φυλής

Βάση Δεδομένων Δασικού Χάρτη
Το υπ’αριθμ. 1190/23-3-2012 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Δασών Νομού Αν. Αττικής

Ο δασικός χάρτης της περιοχής Φυλής, τα όρια κάλυψης του οποίου εκτείνονται και σε περιοχές πέραν των διοικητικών ορίων της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής του Δήμου Φυλής, καλύπτοντας περιοχές/τμήματα άλλων διοικητικών διαιρέσεων των όμορων Δήμων αναρτάται επίσης:

 • στη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής (Αγίου Ιωάννου 65, Αγία Παρασκευή 153 42, τηλ. 210 63 95 280)
 • στο Δασαρχείο Πάρνηθας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 142, Αχαρνές, τηλ. 210 2434061-3)
 • στον δήμο Φυλής (Πλατεία Ηρώων, 133 41 Αν. Λιόσια, τηλ. 2132042700)
 • στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ: www.ypeka.gr
 • στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr

Επιπλέον, τα τμήματα/περιοχές του δασικού χάρτη, που καλύπτουν περιοχές αρμοδιότητας των παρακάτω υπηρεσιών αναρτώνται:

 • στο δασαρχείο Καπανδριτίου (Βαρνάβα, Καπανδρίτι, 19014)
 • στη Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής (Παλληκαρίδη 19-21, 122 43 Αιγάλεω)
 • στη Δ/νση Δασών Βοιωτίας (Κάδμου 11, 32100 Λιβαδειά)
 • στα δημοτικά και τοπικά δημοτικά ή διαμερισματικά καταστήματα των περιοχών (Αυλώνα, Αχαρνών, Ασπρόπυργου, Τανάγρας)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά:

 • Στο τηλεφωνικό κέντρο της Κτηματολόγιο ΑΕ : 210-6505600
 • Στην ενότητα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” στην ιστοσελίδα: www.ktimatologio.gr
 • Στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, τηλέφωνο: 2106395280
 • Στο Δασαρχείο Πάρνηθας, τηλέφωνο: 2102434061-3
 • Στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Φυλής 2132042700

Υποβολή αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη μέσα σε 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον τύπο (30/03/2012) ή αντίστοιχα μέσα σε 80 ημέρες στην περίπτωση που είστε κάτοικος του εξωτερικού.
Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο χαρακτήρα των εκτάσεων (δασικές / μη δασικές).

Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων
Μπορείτε να υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας:

 • ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.: www.ktimatologio.gr
 • αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής και χώρος υποβολής το Γραφείο Πρωτοκόλλου στην έδρα της Υπηρεσίας, Αγ. Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2 (3ος όροφος), Αγ. Παρασκευή – Τ.Κ. 15342 (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.00 π.μ. -14.30 μμ)

Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο e-mail: webapps@ktimatologio.gr. Επισημαίνονται τα εξής: α)όταν οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σ’ έντυπη μορφή τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, υποβάλλονται στη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής, β)όταν οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον αλλά και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, μπορούν να υποβάλλονται κι αυτά σαρωμένα μέσω της εφαρμογής ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σ’ έντυπη ή ψηφιακή μορφή (π.χ. cd μορφή) στην Κτηματολόγιο Α.Ε.

Διαδικασία Υποβολής Αντιρρήσεων
Έντυπο αντιρρήσεων