Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

Προϊστάμενος:

Σκουμπάκη Αγλαϊα

Τηλ.: 28210-84219

Email: l.skoumpaki@eedpkritis.ypen.gr


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Την οργάνωση της φωτογραμμετρικής, χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών του νομού, την παρακολούθηση.
  2. Τον έλεγχο και την καταγραφή των κοινοποιουμένων στη δασική υπηρεσία βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου.
  3. Τη διόρθωση των κτηματικών χαρτών, καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων του νομού.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Χρυσοπηγής, ΤΚ 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210-84217 Φάξ: 28210-87898

Μπιζούρα Αικατερίνη, Δασολόγος Τηλ: 28210 91295 Φαξ: 28210 87898 email: k.bizoura@eedpkritis.ypen.gr

Τσεσμέ Ανδρονίκη, Αγρονόμος Τοπογράφος Τηλ: 28210 84214 Φαξ: 28210 87898 email: a.tsesme@eedpkritis.ypen.gr