Διοικητική Δομή

Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων


Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής:

Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  1. τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών (ΗρακλείουΛασιθίουΡεθύμνουΧανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956


Έγγραφα

Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α΄