Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

Προϊστάμενος:

Φωτάκης Ιωάννης

Δ/νση: Χρυσοπηγής TK:73100, Χανια

Τηλ.: 28210-84203

Φάξ: 28210-87898

Email: i.fotakis@eedpkritis.ypen.gr


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Τη διοίκηση, εκμετάλλευση και τη διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων.
  2. Τη δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων.
  3. Την επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, την εκτέλεση υλοτομικών εργασιών.
  4. Την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου.
  5. Το χαρακτηρισμό δασών και δασικών εκτάσεων.
  6. Την έκδοση και εφαρμογή των δασικών, ρυθμιστικών διατάξεων.
  7. Το χειρισμό θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και τη μέριμνα εκδίκασης αυτών.

Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνονται τα ακόλουθα γραφεία:

  1. Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.
  2. Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στα αντικείμενα της θήρας, ιχθυοπονίας ορεινών ρεόντων υδάτων, ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών και κυνηγετικών οργανώσεων, πλην της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, και των θεμάτων που αφορούν στους εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τον ορεινό τουρισμό, πλην εκείνων της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ τηλ: 28210-84209,84210 Φαξ: 28210 87898

Καστανάκης Εμμανουήλ  Email: e.kastanakis@eedpkritis.ypen.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

Πατεράκη Ελένη, Δασοπόνος, Τηλ: 28210 84208 Email: e.pateraki@eedpkritis.ypen.gr

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ

Δημητρίου Δήμος, Δασολόγος Τηλ: 28210 84214 Email: d.dimitriou@eedpkritis.ypen.gr

Σοπιάδης Δημήτριος, Δασολόγος Τηλ: 28210 84204 Email: d.sopiadis@eedpkritis.ypen.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Μαθιουδάκη Καλλιόπη Τηλ: 28210 84212 Email: p.mathioudaki@eedpkritis.ypen.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ

Καστρινάκης Βαρδής Τηλ: 28210 84205 Email: b.kastrinakis@eedpkritis.ypen.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Πιπεράκη Αρετή Τηλ: 28210 84215 Email: a.piperaki@eedpkritis.ypen.gr

Κοκολάκη Σοφία Τηλ: 28210 84218 Email: s.kokolaki@eedpkritis.ypen.gr