Δασοφυλακεία Νομού Ηρακλείου

Τα Δασοφυλακεία του νομού Ηρακλείου λειτουργούν, ως Γραφεία, υπαγόμενα στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου και εποπτεύονται από τα κατά τόπους Δασονομεία.


Κύριες Αρμοδιότητες:

Η προστασία και η φύλαξη των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων δασών και δασικών εκτάσεων (δάση, δασικές, δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις), των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των δασικών υπηρεσιών και ο έλεγχος των ενεργούμενων πάσης φύσεως υλοτομιών.

Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας (εκχερσώσεις δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, παράνομες υλοτομίες, παράνομη θήρα, αλιεία κ.α.),  και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών.

Η κατάσχεση αδέσποτων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων δασικών εν γένει προϊόντων, θηραμάτων, αλιευμάτων, καθώς και των πάσης φύσεως μέσων, οργάνων και λοιπών πειστηρίων που χρησιμοποιήθηκαν. Η εκποίηση των κατασχομένων θηραμάτων και αλιευμάτων.

Η παρακολούθηση των εκτελούμενων πάσης φύσεως δασικών έργων και εργασιών.

Άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόσληψη και καταστολή παρανομιών κατά τις περί μεταφοράς δασικών προϊόντων διατάξεις.

Άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομίων.

Η βεβαίωση των παραβάσεων της αγροτικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών, μετά την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ν. 3585/2007 και την ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 3938/2011, για θέματα αγροτικής ασφάλειας που αφορούν:

  • την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που αφορούν στο αγροτικό περιβάλλον, στα αγροτικά κτήματα, στα αρδευτικά ύδατα και στην περιουσία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των οργανισμών κοινής ωφέλειας που βρίσκονται στο αγροτικό περιβάλλον·
  • την εκτίμηση αγροζημιών και την υπόδειξη στους αντιδικούντες για συμβιβαστική επίλυση των αστικών διαφορών τους που αφορούν τα αγροτικά κτήματα·
  • την έκδοση αγρονομικών διατάξεων και τη δίωξη των παραβατών αυτών.
  • αρμοδιότητες αστυνόμευσης στις αγροτικές εκτάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην υλοτόμηση, στην εκχέρσωση και στην κατάτμηση των αγροτικών εκτάσεων, στη βόσκηση, στις περιφράξεις και την αυθαίρετη δόμηση στα αγροτικά κτήματα και στην άσκηση δραστηριοτήτων εντός αγροτικών εκτάσεων.

Δασοφυλακεία:

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με έδρα το Ηράκλειο και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Κων/νο Παπαδάκη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 250389.

ΑΡΧΑΝΩΝ με έδρα τις Άνω Αρχάνες και Προϊσταμένη την δασοφύλακα Κων/να Καρτσάκη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 752081.

ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ με έδρα τον Άγιο Μύρωνα και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Εμμανουήλ Καλοκύρη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810 721005.

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, με έδρα το Καστέλλι και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Ιωάννη Αραβιάκη, με γραφεία στο Καστέλλι, στις Αγιές Παρασκιές και στο Κουτουλουφάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28910 32650 και 2897025540.

ΒΙΑΝΝΟΥ με έδρα τα Αμιρά Βιάννου και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Γεώργιο Κοσμαδάκη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28950 31130.

ΜΟΙΡΩΝ – ΒΩΡΩΝ με έδρα την Πόμπια και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Νικόλαο Γιαννικάκη, με γραφεία στην Πόμπια και στη Γέργερη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28920 23028 και 2894031850

ΠΥΡΓΟΥ με έδρα τον Πύργο και Προϊστάμενο τον δασοφύλακα Ιωάννη Βασιλάκη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28930 22226