Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Παντελής Αρβανίτης, Δρ. Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

Η οργάνωση της φωτογραμμετρικής, χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών του νομού, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η καταγραφή των κοινοποιούμενων στη δασική υπηρεσία βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου, η διόρθωση των κτηματικών χαρτών, καθώς και ο χειρισμός κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων του νομού.


Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Δ/νση: Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)

Ταχυδρομικός Κώδικας: 714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 264962, 2810264959, 2810264965, 2810264941

E – mail: p.arvanitis@apdkritis.gov.grforestmaps.her@gmail.com