Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου

Προϊστάμενος:

Ιωάννης Ασπετάκης, Δασολόγος


Κύριες Αρμοδιότητες:

Η διοίκηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, η δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών, η εκτέλεση υλοτομικών εργασιών, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων, καθώς και κάθε περιουσιακού στοιχείου, ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων, η έκδοση και εφαρμογή των δασικών, ρυθμιστικών διατάξεων και ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και η μέριμνα εκδίκασης αυτών.

Στο ανωτέρω Τμήμα υπάγονται επίσης τα ακόλουθα γραφεία:

  1. Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και την αντιμετώπιση κάθε διοικητικού θέματος, για την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας καθώς και για την παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού της και του προγραμματισμού των προμηθειών της.
    Αρμόδιoς υπάλληλος: Κεφαλούκος Αντώνης, δασοφύλακας(Τηλ.: 2810 264940, E-mail: a.kefaloukos@apdkritis.gov.gr)
  2. Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν στα αντικείμενα της θήρας, ιχθυοπονίας ορεινών ρεόντων υδάτων, ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών και κυνηγετικών οργανώσεων, πλην της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων, και των θεμάτων που αφορούν στους εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τον ορεινό τουρισμό, πλην εκείνων της μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων.
    Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Μελισσουργάκης, Δασοπόνος (Τηλ.: 2810 264947, E-mail: g.melissourgakis@apdkritis.gov.gr)

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Δ/νση: Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)

Ταχυδρομικός Κώδικας: 714 10, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 264942

FAX: 2810 314580

E – mail: i.aspetakis@apdkritis.gov.gr


Προσωπικό:

Στο Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου υπηρετεί επίσης ο δασολόγος:
Ιωάννης Κουγιουμουμτζής (Τηλ.: 2810264961 E-mail: i.kougioumoutzis@apdkritis.gov.gr)