Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

Προϊστάμενος:

Γοργονοπούλου Παρασκευή


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Την οργάνωση της φωτογραμμετρικής, χαρτογραφικής και μηχανογραφικής εκτέλεσης των εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών του νομού, την παρακολούθηση.
  2. Τον έλεγχο και την καταγραφή των κοινοποιουμένων στη δασική υπηρεσία βεβαιώσεων από τα αρμόδια όργανα του κτηματολογίου.
  3. Τη διόρθωση των κτηματικών χαρτών, καθώς και το χειρισμό κάθε θέματος συναφούς με την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, τήρησης και ενημέρωσης των δασικών χαρτών και των εργασιών θεματικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και χωροταξικού σχεδιασμού των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων του νομού.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ. 28410. 82490-1
Φάξ: 28410. 82 489