Ενημέρωση για τους Δασικούς Χάρτες

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” ο  Δασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με την 554/29-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ)  απόφασή μας, ο  Δασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 346/29-1-2021(ΑΔΑ: 6ΜΦΦΟΡ1Θ-46Δ)  απόφασή μας, ο  Δασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 1181/12-2-2021(ΑΔΑ: ΨΥ6ΠΟΡ1Θ-ΨΒΟ) και ο  Δασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 1362/15-2-2021(ΑΔΑ: 9ΣΑΦΟΡ1Θ-5Ξ6), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.

Χρήσιμες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τους Δασικούς Χάρτες

Μέρος Α’

Μέρος Β’


 

Θέαση Δασικών Χαρτών – Αντιρρήσεις

Για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (Θέαση Δασικού Χάρτη), μέσω της οποίας και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του  περιεχομένου  αυτού.

Η   προθεσμία  υποβολής   των  αντιρρήσεων  για τους Αναρτημένους Δασικούς Χάρτες:

για τις ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου:

1. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

2. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, έως την 6η Ιουνίου 2022.

και για τις ΠΕ Ρεθύμνης και Χανίων:

1. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 26η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη.

2. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, έως την 15η Ιουνίου 2022.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτημένο δασικό χάρτη αμφισβητούμενες δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος(πλην των περιπτώσεων των “ατελώς”  ως αναγράφονται στην απόφαση), ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Θέαση Δασικού Χάρτη

Yποβολή αντιρρήσεων

Yποβολή πρόδηλων


 

Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.)

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.):


Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Ηρακλείου θα εξυπηρετεί μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο

Ταχυδρομική Δ/νση: Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς), 714 10, Ηράκλειο
Τηλέφωνικό Κέντρο: 2810 264 940
Τηλέφωνα: 2810264941, 2810264965, 2810 264959
E-mail: syadx@apdkritis.gov.gr
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση του δασικού χάρτη παρέχονται και στα Δασονομεία Ηρακλείου (τηλ. 2810 264947), Καστελλίου (τηλ. 28910 32650) και Μοιρών (τηλ. 28920 23028).


Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Λασιθίου θα εξυπηρετεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ταχυδρομική Δ/νση: Ρούσου Καπετανάκη 8, 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνα: 2841082490
E-mail: dlasithiou@apdkritis.gov.gr
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30


Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Ταχυδρομική Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου –Μισίρια, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο
Τηλέφωνα: 28310 23308
28310 24852
28310 29193
28310 24853
E-mail: syadx.reth@apdkritis.gov.gr
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30

Πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση του δασικού χάρτη παρέχονται και στα Δασονομεία Περάματος (τηλ. 28343 40336) και Σπηλίου (τηλ. 28320 23046).


Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Χανίων θα εξυπηρετεί μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Ταχυδρομική Δ/νση: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλέφωνα: 2821087858, 2821084211
E-mail: syadx.chania@apdkritis.gov.gr
Ωράριο Εξυπηρέτησης κοινού: 07.30-15.30


 

Χρήσιμο Υλικό

 


 

Σύνολα Δεδομένων

Απόφαση ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, Αναρτημένος Δασικός Χάρτης σε μορφή .shp αρχείο, επεξήγηση των πεδίων του .shp αρχείου, κ.τ.λ.