1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Περιβαλλοντικός προέλεγχος για τη...

Περιβαλλοντικός προέλεγχος για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 11523, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού της Σημειακής Τροποποίησης (σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.14 του ν.4447/2016, όπως ισχύει), σχετικά με αλλαγή χρήσης σε έκταση εντός των ορίων και εκτός σχεδίου του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΔΕ Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 9  του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

Ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό για την απόφαση περιβαλλοντικού Προελέγχου για τη Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  της Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/15.04.2022 – Β΄ 1923 Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 – Β΄ 1225 ΚΥΑ).

Σχέδιο Σημειακής Τροποποίησης

Απόφαση Περιβαλλοντικού Προελέγχου

Μετάβαση στο περιεχόμενο