1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την...

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την προσαρμογή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Δυτικής Μακεδονίας με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)

Η Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού δημοσιοποιεί για ενημέρωση του κοινού την με Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 15512/1026/12-02-2024 (ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/21413/378/27/02/2024) Απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ:ΨΥΨ64653Π8-Ζ37) σχετικά με τον Περιβαλλοντικό Προέλεγχο για την προσαρμογή του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Δυτικής Μακεδονίας με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

ΠΠ ΠΧΠ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΔΑΜ

Μετάβαση στο περιεχόμενο