1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Προκήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού...

Προκήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών ορυκτών του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα εκτάσεως 9,8km2 του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας

Προκήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού σε δύο φάσεις:
Φάση Α: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Φάση Β: Πρόσκληση Υποβολής δεσμευτικών προσφορών
για την εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης
μεταλλευτικών ορυκτών του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα εκτάσεως 9,8km2
του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας,
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Η μεταλλοφορία των Μολάων Λακωνίας στον ομώνυμο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο (ΔΜΧ Μολάων) ταξινομείται στην ομάδα των συμπαγών θειούχων μεταλλοφοριών τύπου Kuroko, που συνδέονται με υποθαλάσσια ηφαιστειότητα. Η γένεσή τους αποδίδεται σε κυκλοφορία μεταλλοφόρων υδροθερμικών ρευστών και απόθεση κυρίως θειούχων ορυκτών σε υποθαλάσσιο χώρο. Την μελέτη σκοπιμότητας διενήργησε η τελευταία μισθώτρια METBA Α.Ε. με διάνοιξη ερευνητικών στοών με βάση τις γεωτρήσεις μεταλλευτικής έρευνας του ΙΓΜΕ. Από τον υπολογισμό αποθεμάτων που περιέλαβε και συνδυασμό δοκιμών εξόρυξης και εμπλουτισμού του μεταλλεύματος – τις οποίες πραγματοποίησε η μισθώτρια εταιρεία – προέκυψε το συμπέρασμα ότι η εκμετάλλευση της μεταλλοφορίας δεν ήταν οικονομική με τις επικρατούσες τιμές μετάλλων του 1991. Η μελέτη αυτή χρήζει επανεξέτασης με τα σημερινά δεδομένα. Επίσης, η περιοχή του μεταλλευτικού χώρου των Μολάων αυτή καθεαυτή όσο και γειτονικές της στο ίδιο πετρολογικό περιβάλλον, δυνητικά ενδέχεται να φιλοξενούν σε βάθος πρόσθετες μεταλλοφόρες συγκεντρώσεις.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο