1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Προκήρυξη και διακήρυξη ανοιχτού...

Προκήρυξη και διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων, του δικτύου καθώς και υποστήριξης χρηστών του κτιρίου του ΥΠΕΝ επί της Λ. Μεσογείων 119 στην Αθήνα και των εγκαταστάσεων του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) του ΥΠΕΝ στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5 / 2 0 2 2

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_ΤΜΗΜΑ Α

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς_ΤΜΗΜΑ Β

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο