1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Προμήθεια ειδικών οχημάτων και...

Προμήθεια ειδικών οχημάτων και δικύκλων για την Δ/νση Δασών Ν. Σάμου (οχήματα και δίκυκλα παντός εδάφους)

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (Κωδ. Ενάριθμου 2020ΕΠ08810028 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο2014-2020», με κωδικό ΠΡΑΞΗΣ/MISΟΠΣ5069646, συγχρηματοδοτείται  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο