1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Τμήματος Μητρώου, Αδειοδοτήσεων και Στατιστικών Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου “Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό χώρο από το οργανωμένο περιβαλλοντικό έγκλημα με έξυπνα εργαλεία εντοπισμού των απειλών – Protecting the EuRopean terrItory from organised environmental crime through intelligent threat detection tools-PERIVALLON”  

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο